fbpx

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE kampusz 1NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az ELTE számos külföldi egyetemmel ápol közeli kapcsolatot. Az egyetem a hallgatók számára rengeteg külföldi ösztöndíj lehetőséget kínál (Erasmus, CEEPUS, Norvég Alap). Az Utrecht Network – MAUI, az Utrecht Network – AEN, valamint a Coimbra Group SEN hallgatói mobilitási programokban vehetnek részt a diákok.

További információk: http://www.elte.hu/hirek/kapcsolatok

 

EGYETEMI HÁLÓZATOK

Az ELTE a nemzetközileg kiépített egyetemi hálózatrendszer egyik vezető intézménye. Az ELTE-n végzett prof. Boros László, a DRC elnöke, valamint a Coimbra Csoport igazgatóságának tagja. A Coimbra Csoport, melyet 1985-ben alapítottak a régi múltra visszatekintő európai egyetemek hálózata.

A csoport célja az európai oktatási irányelvek kialakításában történő részvétel, valamint általános gyakorlat kialakítása kölcsönös tapasztalatcsere révén. A csoport jelenleg 37 tagegyetemet foglal magába.

Európai Egyetemek Szövetsége – UNICA – Utrecht Network – Duna-menti Rektori Konferencia – CEI UniNet – IAUP (Egyetemi Vezetők Nemzetközi Egyesülete) Stb.

Az ELTE a nemzetközi intézményeken kívül magyar társegyetemekkel is kapcsolatban áll: http://www.elte.hu/kapcsolatok/tarsegyetemek

További információ: http://film.elte.hu/elte-bfa

 

ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR

libraryAz Egyetemi Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár. A könyvtár az Egyetemen működő könyvtárak hálózati központja, a könyvtári informatikai rendszer irányítója.

Az Egyetemi Könyvtárat – a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként – 1561-ben Oláh Miklós, esztergomi érsek alapította. A könyvtár történeti törzs gyűjteménye a nemzeti kulturális örökség része.

A több mint 400 éve folyamatosan gyarapodó állomány nagysága meghaladja az 1,6 millió könyvtári egységet. Gyűjtőköre 1949-ig enciklopédikus jellegű volt, később a vallástörténet, a vallástudomány, a filozófia, a közép- és újkori egyetemes történelem és a pszichológia szakkönyvtára lett. Az Egyetem által fenntartott könyvtári hálózat mintegy 2 millió dokumentummal rendelkezik.

A könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának szakmai és módszertani irányítója: e szerepkörben központi feladatokat lát el 8 kari és több mint 50 intézeti, tanszéki könyvtár körében. A hálózati tagkönyvtárakkal 1995 óta közösen épített osztott katalógus mintegy 450 000 bibliográfiai -, 540 000 authority- és 690 000 példányrekordot tartalmaz.

 

BEAC – BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BEAC (Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub) nyílt sportegyesület, amely hazánk egyik legrégebbi sportegyesülete. A sportegyesület Eötvös Loránd világhírű tudós, államférfi elnökletével alakult meg 1898-ban. Az egyesület feladata elsősorban az egyetemi ifjúság, kiemelten az ELTE hallgatói, valamint Budapest főváros XI. kerületi fiatalsága számára középszintű és élsportolási lehetőségek biztosítása.

A sportegyesület fennállása óta feladatának tekinti a különböző sportágak népszerűsítését a sportot kedvelő valamint a versenysport iránt érdeklődő ifjúság számára. Kezdetben a sportegyesület az atlétika, korcsolya, torna, vívás sportágak felkarolásában vállalt fontos szerepet.

Jelenleg az egyesület 12 különböző sportágban működtet szakosztályokat, melyek keretében lehetőség nyílik a szabadidős, valamint a versenyszerű sportolásra. A BEAC sportolók a sportklub fennállása óta 5 olimpiai bajnoki és 400 magyar bajnoki címet szereztek meg különböző sportágakban.

 

ELTE TÖRTÉNETE

Modern egyetem több, mint 370 év tapasztalattal

Eotvos LorandAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, s egyben legnagyobb oktatási intézete. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában alapította az iskolát, majd az 1900-as években megkapta az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevet. Tanári karában és végzett növendékei között is számos világhírű tudós, köztük négy Nobel-díjas található.

Az egyetemen 32 000 diák tanul, valamint 1800 magasan képzett oktatót, illetve kutatót foglalkoztatnak. Az ELTE nemzetközileg elismert, diplomáját világszerte elfogadják és kreditei átvihetők minden európai uniós országba. Az ELTE MA-s és PhD-s kurzusai közül több, idegen nyelven is választható.

Nemzetközi kapcsolatok rendkívül széles hálózatával rendelkezik. Megállapodás köti össze 120 felsőoktatási intézménnyel, valamint 298 Erasmus partner egyetemmel.

 

NAPJAINKBAN

A legjobb egyetem Magyarországon

Az elmúlt száz évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem számos világhírű tudós, és 4 Nobel Díjas fordult meg az oktatói karban.

A shanghai Jiao Tong egyetem 2010-ben végzett felmérése szerint, az ELTE Magyarország legjobb egyeteme (Academic Ranking of World Universities).

Az ELTE világszerte elfogadott diplomát ad, így a krediteket számos egyetemre tovább lehet vinni.

 

PROGRAMOK ANGOL NYELVEN

A Budapest Film Academy angol nyelvű képzésein kívül az ELTE-n a diákoknak lehetőségük nyílik BSc/BA, MSc/MA, PhD diplomát szerezni. Ezeken belül a kurzusok széles skáláját angolul is lehet választani.

Az ELTE Nyelvi Intézete (ELTE ITK) angol és magyar előkészítőt is ajánl azoknak a külföldi hallgatóknak, akik az egyetemen akarnak továbbtanulni, és nyelvi felkészültségüket nem érzik megfelelőnek.

Az ELTE angol nyelvű programja az alábbi oldalon található:
http://www.elte.hu/en/degree-programmes

 

ELTE – ÚJ KORSZAK A FILMES KÉPZÉSBEN

IMG_1399 low resA BFA / ELTE olyan egyedülálló képzést nyújt ahol a végzős diákok aktív segítséghez jutnak, hogy a filmszakmában munkát kapjanak. A hallgatók tehát nemcsak a művészi önkifejezés módjait sajátítják el, de megtanulják azt is, miként váltsák valóra filmes álmaikat.

A BFA gyakorlatorientált filmes képzésein kívül a diákoknak lehetőségük nyílik az ELTE kurzusai közül választani. Ezek a következők: filmtörténet, filmesztétika, filmkritika. Az ELTE
világszerte elismert filmes oktatása a filmkészítés fejlődését tudományként és művészetként vizsgálja.

ELTE kampusz 3
A filmes kurzusainkon kívül, különböző tantárgyakat tanulhatnak a diákok, akár angolul is, mint például: különböző humán, illetve reál tárgyak, informatika, pszichológia, jogi ismeretek.

Tanítványaink ELTE diplomát kaphatnak BA és MA szinten.

A BFA/ELTE nem csak tanulásra szolgál, hanem különböző kulturális és sportolási lehetőséget is nyújtunk.