fbpx

Forgatókönyvírás

ELSŐ SZEMESZTER  (Premissza, logline, pitch, szinopszis. A forgatókönyvíró munkájának alapszabályai)

 

I. A forgatókönyvíró munkafolyamatának legfontosabb kérdései

 • A forgatókönyvíró munkája a koncepciótól a leforgatandó változatig
 • A forgatókönyvíró munka elkezdése, folyamata, újraírások
 • Megfelelő formátum
 • Karakterek gondolatait párbeszédben és cselekedettel kifejezni
 • Írók közötti együttműködés

II. Logline, egy bekezdéses leírás, forgatókönyvíró pitch, szinopszis

 • A logline elemei (karakterek, konfliktus, helyszín, cselekmény, sajátosság)
 • A forgatókönyvíró pitch (a fentiek, plusz a hős terve arról, hogyan akar győzni, és a küzdelem)
 • Az egy-bekezdés használata, előnyei
 • A szinopszis (mi tartozik bele és mit hagyjunk ki)

III. Rövid összehasonlítás Arisztotelész, Arthur Miller és Freud történetmesélő álláspontja között

 • Történet vs. cselekményvázlat (story vs. plot)
 • Film kezdete, közepe és vége
 • Az esemény, ami beindítja a történetet (inciting incident)
 • A történt csúcspontja és a lecsengés

IV. A rövidfilm forgatókönyvének alapvető elemei

 • A dráma és konfliktus szerepe
 • Az ötlet kibontása
 • Különböző típusú rövidfilmek

V. A drámai történet alkotóelemei

 • A premissza
 • A karakterek megjelenítése és lebontása (hős, ellenfél, szövetségesek)
 • A karakterek egymáshoz való viszonya és a történetben betöltött szerepük
 • A probléma
 • A konfliktus
 • A környező világ
 • A struktúra
 • A dialógus
 • A film tónusa, műfaja

VI. A rövidfilm képekben való átgondolása a forgatókönyvíró szempontjából

VII. Olyan forgatókönyv és jelenetek megírása, melyek hatással vannak a nézőre

 • A működőképes forgatókönyv és jelenet elemei
 • A néző bevonása, aktívvá tétele a forgatókönyvíró által

VIII. A könyv kezdete, közepe és vége

 • Kezdés és befejezés
 • Középső rész
 • Az ok-okozati lánc

IX. Melyik a fontosabb a forgatókönyvíró részére: a sztori vagy a karakterek?

 • Koncepció -> Cselekményvázlat -> Karakter       Karakter -> Koncepció -> Cselekményvázlat
 • Konceptuális vs. intuitív írás (csak az alapfogalmak, röviden érintve)
 • A sztori diktálja a karaktereket vs. a karakterek határozzák meg a cselekményt (csak röviden)
 • A karakter és történet harmóniája
 • A már felhasznált elemek újra, más értelemben való alkalmazása a karakter változásához

X. Leíró részek

 • A cselekmény leírása, a forgatókönyv olvasmányossá tétele
 • A „papíron rendezés” elkerülése
 • Láttatni és nem kameramozgásokat, képkivágásokat megadni
 • Akció, verekedés, üldözés
 • Metaforák, hangulatkeltés a forgatókönyvíró „fegyvertárában”

 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ GYAKORLATI FELADATOK, VIZSGÁK

Íráskészséggel, tehetséggel rendelkező gyakorlati forgatókönyvíró hallgatók számára:

A megírandó rövidfilm elemeinek elkészítése:

 • Premissza, logline, egy-bekezdés
 • A forgatókönyvíró pitch
 • Szinopszis
 • Forgatóköny

Alternatív forgatókönyvíró feladat: a fenti elemek tartalmi összefüggéseinek elemzése, koncepcionális összefoglalása a forgatókönyvíró diák által. (Ezt javasoljuk azoknak a diákoknak, akik csak az első másfél órát látogatják. Lsd. alább.)

 

A FORGATÓKÖNYVÍRÓ KURZUS FELÉPÍTÉSE

12 x 3 óra. Az első másfél órában prezentációval (prezi) egybekötött előadás, a második részben pedig a forgatókönyvíró hallgatók ötleteinek átbeszélése, munkáiknak workshopszerű megvitatása. Mind az első és a második órában néhány rövid példa levetítése, megbeszélése.

Rendszeres forgatókönyvíró házi feladatok, amelyeket a második másfél órában beszélünk meg. Ekkor kapják a hallgatók a következő alkalomra a feladatokat is.

A rendszer előnye, hogy az első másfél órára beülhetnek olyan forgatókönyvíró diákok is, akik a megbeszélt téma előadásáról egy szemeszterrel korábban hiányoztak, illetve olyan ELTE forgatókönyvíró hallgatók, akik a további munkájukat nem a BFA előadásán szeretnék folytatni.

További előnye, hogy nem igényel extra előadót, sem tantermet ezért azonnal megvalósítható. Ezenfelül a forgatókönyvíró diákok több szempontot figyelembevéve haladhatnak tanulmányaikban.

Az első másfél órában azok a forgatókönyvíró diákok is látogathatják a kurzust, akik rendezői, produceri, operatőri, vágói hivatás felé igyekeznek, de a forgatókönyv alapjait így mégis megkapják. Az óra második részében a csoport forgatókönyvíró magva marad, azok, akik forgatókönyvírással gyakorlati módon szeretnének megismerkedni.

Végül még annyit, hogy a betervezett tanrenden felül természetesen forgatókönyvíró vendégelőadók is lesznek.

 

MÁSODIK SZEMESZTER (Az ötlettől a filmig: Karakter bemutatás, karakterépítés és mesterjelenet)

 

I. Mi a fontosabb: a jó történet vagy az erős karakterek?

 • Egy forgatókönyv csak annyira erős, amennyire a leggyengébb pontja
 • A megnyerő, vonzó, emlékezetes karakterek és egyedi történet egyformán fontosak

II. Konceptuális (kívülről befelé) vs. intuitív (beülről kifelé) írás (részletesen)

 • Konceptuális: ok-okozat, feltételek, struktúra, konfliktus
 • Intuitív: érzelmi töltetet keresi, hiteles karaktereket szeretne
 • Mi lenne a legérdekesebb döntés? (konceptuális megközelítés)
 • Mit tenne a karakter? (intuitív megközelítés)
 • Hogyan fejleszthetjük konceptuális és intuitív oldalunk?

III. Miért írjuk a forgatókönyvet, miért szánjon rá a néző időt?

 • Mi a tét számunkra és a nézőnek?
 • Miért mi mondjuk mindezt? Miért a mi történetünk?

IV. Az öt legfontosabb kérdés a forgatókönyvíró számára

Ki?

 • Mi motiválja szereplőinket? Mik a vágyaik? Mire van szükségük?
 • Múltjuk, titkaik

Mi?

 • Miről szól a történet?
 • Mi a konfliktus?
 • Milyen esemény adja a kezdőlökést?
 • Mit tesz a hős és az ellenfél?

Mikor?

 • Mikor játszódik az esemény?

Miért?

 • Mi a meghatározó esemény? Miért jön létre a konfliktus?
 • Mi a cselekmény tétje?
 • Mi ragadja meg a nézőt?
 • Miért különleges a történet? Miben különbözik a többi hasonló műfajú és színhelyű filmtől?

Hol?

 • A környezet hatása a történetre és a szereplőkre
 • A film világát ötvözni a premisszával és meghatározni a műfajt és célközönséget

V. Karakter bemutatás a forgatókönyvíró által

 • Főhős és ellenfelének vizuális bemutatása
 • Az erős karakterek bevonják a nézőt a történetbe
 • A dialógust a karakter határozza meg
 • A szereplők egyedi tulajdonságainak vizuális és drámai bemutatása
 • A főszereplő és ellenfelének közös és ellentétes tulajdonságai

VI. Megragadó karakterek fejlesztése, kidolgozása

 • Kutatómunka, vizságlódás
 • Karakterív, háttérinformáció-gyűjtés és megírás, beszéd- és viselkedési stílus kialakítás
 • Miért érdekel bennünket ez a figura?
 • A hős és az ellenfél szándékának definíciója

VII. A subtext (részletetes megbeszélés a forgatókönyvíró diákokkal)

 • A mögöttes tartalom. Éreztetni és nem kimondani.
 • Határozatlan párbeszéd és megfelelő tónus vs. mindent megmondó dialógus
 • Sorok között olvasás, mélyebb értelem
 • Ellentmondásos témák kezelése
 • A néző bevonása, aktívvá tétele
 • Feszültség kreálás és háttértörténet kialakítás
 • A subtext előkészítése
 • Szimbólum és metafora
 • A hazugság ereje
 • Hogyan segíti a subtext a karakter akaratának és vágyának ki nem mondott kifejezését?
 • A subtext karakterépítő szerepe

VIII. Dialógusírás

 • A karakterek elengedése, saját ösztönünkre hallgatás
 • A párbeszéd hangos felolvasása, eljátszása
 • A felesleges sallangok kiszedése
 • A legjobb dialógus – amit nem kimondanak, hanem eljátszanak
 • A háttérinformációs párbeszéd elkerülése, konfliktusba rejtése
 • Titok és rejtély
 • A csattanó előkészítése

IX. Mesterjelenet a forgatókönyvíró szempontjai szerint

 • A hős rádöbben hibájára és változik
 • Módosít hozzáállásán és tervén
 • Az ellenfél felismeri ezt, és ő is változtat tervén
 • Főszereplők vs. mellékszereplők

X. A mesterjelenet dramaturgiája

 • Karakter
 • Cél, vágy
 • Probléma
 • Konfliktus, információ
 • Körülmények felismerése
 • Megváltoztatott vágy vagy cél

 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ GYAKORLATI FELADATOK, VIZSGÁK

Íráskészséggel, tehetséggel rendelkező gyakorlati forgatókönyvíró hallgatók számára akik az írást céljuknak tekintik:

Mesterjelenet vagy karakterbemutató megírása

Alternatív forgatókönyvíró feladat: a szemeszter során elmondottak tartalmának, összefüggéseinek elemzése, koncepcionális összefoglalása.

 

HARMADIK SZEMESZTER (Történet alkotórészek, szerkezet, stílus, különböző műfajok)

 

I. A történet probléma felvetése a forgatókönyvíró szempontjából

Arisztotelész által megfogalmazott kérdés: „Hogyan vezesse az ember az életét?”

 • Filozófia
 • Tudomány
 • Vallás
 • Művészet

II. Amatőr vs. profi forgatókönyvíró

 • Általános problémák
 • Milyen a jó írás?
 • Forgatókönyvfejlesztő részleg, a kreatív folyamat

III. Szerkezet, felépítés

 • A szerkezet különböző események válogatása
 • A legkisebb egységtől az egészig haladva:
 • Érzelmi váltás (beat)
 • Jelenet
 • Jelenetsor (szekvencia)
 • A három felvonás (a négy felvonás megemlítése is)
 • Cselekmény (plot)

IV. Különböző forgatókönyvíró történetmesélő stílusok

 • Klasszikus felépítés – ívelő cselekmény
 • Ok-okozati viszony
 • Lezárt befejezés
 • Egyenes vonalú cselekményidő
 • Külső konfliktus
 • Egyedüli főhős
 • Állandó valóság
 • Aktív főhős
 • Minimalizmus – minimalista cselekmény
 • Nyitott befejezés, meg nem válaszolt kérdésekkel
 • Belső konfliktus
 • Több főhős
 • Passzív főhős
 • Anti-struktúra – anti-cselekmény
 • Véletlen egybeesés
 • Nem-lineáris idő szerinti elbeszélés
 • Nem következetes valóság

V. A forgatókönyvíró stílusok összehasonlítása

 • Zárt kontra nyitott befejezés
 • Belső vagy külső konfliktus
 • Egy kontra több főhős
 • Aktív vagy passzív főhős
 • Egyenes kontra nem-lineáris idővezetés
 • Ok-okozatiság vagy véletlen
 • Egységes kontra ellentmondásokkal teli
 • Változó vagy statikus

VI. A klasszikus szerkezet (egészen röviden, csak bemutatásszerűen)

 • Minden írónak ismernie kell a klasszikus struktúrát
 • Hogyan tudná egy forgatókönyvíró kreatívan minimalizálni vagy saját előnyére fordítani azt, amit nem ért?

VII. Műfajfilmek, sajátosságaik, követelményeik

 • Mi a műfaj? Történetmesélő stílus, amely meghatározza a film alapszituációját, felépítését és karakterisztikáját
 • Különböző műfajok, változó elvárások és stratégiák a történetmesélésre
 • A műfaj szerepe a forgatókönyv eladásánál, a film értékesítésénél
 • A műfaj keretén belül eredetit alkotni
 • A műfajok kombinációi, műfajkeverés
 • Európai film vs. Hollywood
 • A műfajok megjelenése a filmpiacokon – az ügynök, forgalmazó, stúdió és a forgatókönyvíró perspektívája
 • A műfaji sajátosságok hozzáadása a klasszikus struktúrához
 • A műfaji követelmények általánosságban
 • A megfelelő műfaj, illetve kombinációk kiválasztása

VIII. A különböző főbb műfajok

 • Dráma, vígjáték, családi film, gyermek film, thriller, akció, detektív, krimi, romantikus, fantasy, sci-fi, western, horror, film noir, stb.
 • Sajátosságaik
 • Stílusjegyeik
 • A néző elvárásai

 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ GYAKORLATI FELADATOK, VIZSGÁK

Íráskészséggel, tehetséggel rendelkező gyakorlati forgatókönyvíró hallgatók számára akik az írást céljuknak tekintik:

Szinopszis elkészítése a forgatókönyvíró hallgató által választott műfajban, illetve műfaj kombinációban.

Alternatív forgatókönyvíró feladat: a szemeszter során elmondottak tartalmának, összefüggéseinek elemzése, koncepcionális összefoglalása.

 

NEGYEDIK SZEMESZTER (A klasszikus mozifilm struktúra)

 

I. A klasszikus 3 felvonásos struktúra szükségessége, az alapok lefektetése a forgatókönyvíró által

 • Bevezetés a klasszikus struktúrába, pontjainak értékelésébe
 • Nincsenek szabályok, de tisztában kell lenni a lehetőségekkel, illetve a felépítési pillérek hiányával
 • A legfontosabb lépés a pontok az eredeti történethez való igazítása, illetve ami a két sztori pillér között történik

II. A történetvezetés tudománya – a klasszikus szerkezet (ez az anyag a teljes forgatókönyvíró szemesztert kitölti)

Szerkezetismereti útmutató 20 lépésben, a hozzávetőleges (és módosítható) oldalterjedelem megjelölésével, irányadóként.

HAGYOMÁNYOS 1. FELVONÁS

 1. Jelenetsor

1. Figyelemfelkeltés (1-5) (OPCIONÁLIS, de javasolt)
2. Egy átlagos nap (1-12)
3. A dinamit (10-15)

 1. Jelenetsor

4. A szakadék szélén (12-18)
5. A feszültség nő (18-24)
6. Cél (20-30)

HAGYOMÁNYOS 2. FELVONÁS

 1. Jelenetsor

7. Új világ, új terv (25-45)
8. Mindeközben… (30-45)

 1. Jelenetsor

9. Visszaesés (40-55)
10. Megfordul a világ (45-60)

 1. Jelenetsor

11. Irányváltások (50-65)
12. Közelgő vihar (60-80)

 1. Jelenetsor

13. Katasztrófa (70-85)
14. Az isteni szikra (80-90)

HAGYOMÁNYOS 3. FELVONÁS

 1. Jelenetsor

15. A végső megközelítés (85-95)
16. A nagy küzdelem (90-100)
17. Változni vagy nem változni? (95-105)

 1. Jelenetsor

18. Végső csavar (OPCIONÁLIS, 95-105)
19. A vihar elül (100-110)
20. Mondatvégi írásjel (OPCIONÁLIS, de javasolt 105-115)

III. Mivel tartja össze a cselekményt a forgatókönyvíró?

 • Átlátható (jellemzően egyszerű) történetvezetés
  • A forgatókönyvíró megbizonyosodik arról, hogy a néző követni tudja a cselekményt, és az végig a történetvezetésre összepontosít, a néző figyelmét fenntartva.
  • A mellékszálaknak és kitérőknek erősíteniük kell a fő cselekményszálat, nem gyengíteniük vagy elvonniuk a figyelmet róla.
 • Az események ok-okozatisága növekvő konfliktusszituációk és akadályok mellett
  • Mindig fokozódjon a cselekmény intenzitása, tétje, egyre lehetetlenebb akadályok elé állítva a hőst (amik persze nem lépik át a valóságot, és hitelesek maradnak a történetünk világában).
  • A véletlenekkel csínján kell bánni, főleg a történet későbbi szakaszaiban.
 • Azonosulás a karakterrel és a döntéseivel
  • A döntések következményekkel járnak, amik új szituációkat hoznak létre, majd ezek a karaktert újabb döntések elé állítják, és így tovább.
  • Emlékezz, hogy a döntések lehetséges következményei felnagyítják a karakter dilemmáját, ami segít az azonosulásban.
 • Bonyodalmak, fordulatok és felismerések
  • Kell, hogy legyen előzménye; fontos a hihetőség.
  • Nem szabad túlzásba vinni: ritkán, de a kulcspontokon kell alkalmazni őket.
 • Működő, egységes struktúra, ami összetartja az egészet
  • Leásni a részletekbe.
 • Világos vagy ködös feloldása a történetnek
  • Válaszolatlanul hagysz fontos kérdéseket a történet végén, és rábízod a nézőt a szabad interpretációra?
  • Vagy meghozol minden fontos döntést, és ezek világos és visszafordíthatatlan következményekkel járnak?
 • A legfőbb csatatér a karakteren kívül vagy belül van?
  • A belső démonaival kell megküzdenie, vagy egy külső ellenféllel szembeszállnia?
 • Hány főhős/ellenfél van a sztoridban?
  • Hagyományosan egy-egy szokott lenni, de néha a sok karakter számos különböző értékkel szolgál, ami színesíti a történetet. Az útjaik eltérnek, de a sorsuk összefonódik.
 • A főhősünk cselekvő típus vagy az árral megy?
  • Nehezebb működő történetet írni, ha a karaktered nem megy utána a céljainak következetesen.
  • Nehezebb bemutatni a karakterváltozást, ha a figurád csak reakciókon keresztül nyilvánul meg… csak a körülmények változnak
  • Nehezebb elérni, hogy a néző törődjön egy ilyen karakterrel. Ha ő se törődik eléggé, hogy cselekedjen, miért törődne a néző?
  • Persze dönthetünk úgyis, hogy se a karakterben, se a világban ne álljon be változás; még akkor sem, ha egy cselekvő figuráról van szó.
 • Történet kronológia
  • Az események sorrendje lineáris, vagy egy más rendezési elv alapján követik egymást?
 • Történet világának következetessége
  • Ragaszkodsz a forgatókönyvedben felállított szabályrendszerhez, ami szerint a történeted világa szerveződik, vagy ok nélkül felborítod azt?

 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ GYAKORLATI FELADATOK, VIZSGÁK

Íráskészséggel, tehetséggel rendelkező gyakorlati forgatókönyvíró hallgatók számára akik az írást céljuknak tekintik: Egy klasszikus struktúrát követő szinopszis elkészítése.

Forgatókönyvíró alternatív feladat: a szemeszter során elmondottak tartalmának, összefüggéseinek elemzése, koncepcionális összefoglalása a forgatókönyvíró diákok által.