fbpx

Képzési modulok

A diákok gyakorlati képzést kapnak a filmkészítés főbb területein:

A fent említett kurzusokon résztvevők számára betekintést engedünk a filmkészítés teljes folyamatába. Aki elvégzi az első szemesztert, már kész arra, hogy könnyedén válasszon fő szakterületet, és döntsön, a filmezés mely területében szeretne elmélyülni. A második szemeszterben tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy állítsák össze saját tantervüket az általunk ajánlott kurzusokból.

A fenti gyakorlati kurzusok mellett a hallgatók filmtörténeti, filmelméleti, filmelemzési és műfaji filmes kurzusokat is hallgatnak, melyeket az ELTE Filmtudomány tanszéke biztosít.

 

RENDEZŐ

A jó rendezőnek remek történetmesélőnek kell lennie. Programunk azon az elgondoláson alapul, hogy az alkotói vízió megvalósításához gyakorláson, bátorításon, kritikai visszajelzéseken, együttműködésen és még több gyakorláson keresztül vezet az út.

A pályakezdő filmrendezők nagy valószínűséggel akkor kapják meg első filmjükre a pénzt, ha olyan forgatókönyvet mutatnak be, amely elnyeri a filmfinanszírozók tetszését, és amelyet azzal a feltétellel „adnak el”, hogy ők rendezhetik a filmet. Ehhez a rendezőnek tudnia kell, hogy mitől működik egy jelenet, mikor van jól megírva, megszerkesztve. Tisztában kell lennie a filmforgatókönyv struktúrájával, dramaturgiai elemeivel.

A tökéletesre fejlesztett írott szó azonban nem elég. Ahhoz, hogy életre keltsék a forgatókönyvet, megtanítjuk diákjainknak, hogyan tudják vizuálisan is elmondani történetüket. Ösztönözzük őket, hogy ezt egyedi és letisztult stílusban tegyék. A hallgatók gyakorolják a mise-en-scene, a szövegelemzés, a szereplőválogatás módszereit, illetve azt, hogy hogyan dolgozzanak együtt a színészekkel, hogyan instruálják őket. Az általuk benyújtott anyagokra építő kritikát és instrukciókat kapnak, melyeket a workshopok során szerzett tapasztalattal együtt később a való életben kamatoztathatnak.

A rendező diákok ezen felül megtanulják munkájuk másik részének az alapjait is: azt, hogy hogyan kell irányítaniuk egy forgatást. Ez magában foglalja a hatékony kommunikációt a forgatás egyes részlegeivel (kiemelten az operatőri, világítási, jelmez-, díszlet-, fodrász- és sminkszekciókkal), hogy együttműködve dolgozzanak közös elképzelésükön. Csakis ezen kreatív területek hatékony irányítása és együttműködése által lehet kiaknázni a filmben rejlő teljes potenciált.

Összefoglalva: a célunk az, hogy a rendező diákok megértsék és elsajátítsák a vizuális történetmesélés fortélyait egy olyan környezetben, amely lehetővé teszi számukra, hogy ötleteiket egyre fejlődő kreatív és technikai képességeik segítségével juttassák kifejezésre.

 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ – DRAMATURG

A forgatókönyv fontosságát a filmkészítésben nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egy népszerű mondás szerint: egy jó forgatókönyvből lehet rossz filmet készíteni, de egy rossz forgatókönyvből jó filmet lehetetlen. De mielőtt még a kamerák forognának, a film finanszírozását és a jó szereplőket szinte lehetetlen biztosítani egy ütős könyv nélkül.

Forgatókönyvíró kurzusunkon a diákok megismerik az írói folyamat minden részletét a koncepciótól a végső forgatókönyvig. A hallgatók munkái és nagysikerű filmek alapján megbeszéljük a történet szerkezetét, a különböző témák jellegzetességeit, műfaját, a feszültségteremtés és konfliktuskialakítás fontosságát és technikáját, a történetmesélést a párbeszédeken és cselekményeken keresztül, illetve a tökéletes ütemezést jól felépített jelenetek által.

Kitérünk az archetípusokra, a hős útjára és egyéb hasznos koncepciókra a történetmesélés kérdéskörében.

A gyakorlati feladatok lehetőséget adnak a diákoknak, hogy kipróbálják magukat a karakterek megalkotása és a konfliktusok kialakítása terén, a közös gyakorlatok során pedig megtapasztalják, hogy milyen csapatban történeteket írni és fejleszteni.

A forgatókönyvírást a Budapest Film Academy brandhez hűen mind művészeti, mind üzleti tevékenységként oktatjuk. Diákjaink megtanulnak olyan forgatókönyvet írni, amely megáll a saját lábán művészileg, megkülönböztetve magát a piaci versenyben, s ezáltal színészeket, rendezőket, producereket és befektetőket vonz. Ugyanakkor a hallgatók elsajátítják azt is, hogyan kell a forgatókönyv eladását támogató anyagokat – logline, szinopszis, one-page stb. – elkészíteni.

 

KREATÍV PRODUCER – GYÁRTÁSVEZETŐ

A film finanszírozásához szükséges struktúra létrehozása a producer egyik fő feladata. Tárgyal más producerekkel, bevonja őket a munkába, létrehozza a koprodukciós csapatot. Ehhez ismernie kell a különböző országok filmfinanszírozási követelményeit, tudnia kell, milyen módon juthat adókedvezményekhez és helyi támogatásokhoz, és tisztában kell lennie azzal, hogyan kombinálhatóak egymással a különböző alapítványi és állami források.

A képzés célja, hogy alapszintű, mégis átfogó képet adjon a nemzetközi filmfinanszírozásról, a koprodukciók megszervezéséről. Különös figyelmet szentelünk a független filmkészítés jogi és üzleti oldalának, beleértve a forgalmazási és opciós megállapodásokat, a szerzői jogot, a különböző munkatársakkal kötendő szerződéseket és más jogviszonyokra vonatkozó alapismereteket. Azt is megvizsgáljuk, hogy a különböző üzleti struktúrák milyen hatással vannak a filmre.

A kreatív producer minden feladata megköveteli a kiváló kommunikációs és meggyőző képességet, a munkatársak motiválását, és egy olyan légkör megteremtését, mely elősegíti a kreatív ötletek megszületését. A producer a forgatókönyvíróval és a rendezővel közös elképzelést alakít ki a filmről. A forgatócsoport motorjaként szervezi, vezeti a közös erőfeszítéseket, és biztosítja, hogy az induló lelkesedés megmaradjon.

Képzésünk során a kreatív gyártási folyamatra is hangsúlyt helyezünk, beleértve a gyártás előkészítésének és az utómunkának a fázisát is. A hallgatók megtanulják a finanszírozási terv, a költségvetés, a gyártási terv és a diszpó készítésének módját, valamint megismerik a gyártásvezető, a rendezőasszisztens és a naplóvezető feladatkörét és a velük való együttműködés módját. Diákfilmjeink során producer hallgatóink különböző feladatokat látnak el, így a forgatások folyamán megtanulják, hogyan kell vezetni és ellenőrizni a munkálatokat.

A kreatív produceri képzés arra is megtanítja a diákokat, hogyan lehet a nemzetközi piacnak megfelelő filmet előállítani, a film marketingjét és piacra vitelét, eladását a legjobban megoldani, és olyan szerződéseket kötni, amely alapján a jövedelem valóban visszakerül a befektetőkhöz, koprodukciós partnerekhez.

 

OPERATŐR

Az operatőr alkotja meg a film vizuális világát. Már a film előkészítésének legelső szakaszától kezdve kreatív partnere a rendezőnek. A produkció során segít megteremteni a megfelelő művészi és technikai körülményeket és képileg kifejezni a történetet.

Hallgatóink a képzés során élvonalban dolgozó operatőröktől tanulhatják meg a szakma esztétikai, technikai és munkaszervezési sajátosságait, s ezáltal sokoldalú, innovatív operatőrökké válnak.

A világítás az operatőri munka alapja. A kurzus során a tanulók megtanulják, hogyan kontrollálják a fényforrásokat és árnyékokat, hogyan alakítsák ki azt a képi világot és világítási stílust, amely segíti a rendezőt a történet elmesélésében, továbbá egyedi hangulatot ad a filmnek.

De a világítás csak a történet egyik része. Az operatőri munka szíve a beállítás vizuális megalkotása: a kamera elhelyezése, a kompozíció kiválasztása, a kameraállások és -mozgások, megfelelő objektív kiválasztása. Ezek a világítási stílussal, a színek megválasztásával, a felsnittelés módjával együtt adnak életet a filmnek.

Az operatőr végső munkája a film digitális fényelése. Ennek technikáját, művészetét alacsony költségvetésű diákfilmekhez laptopon, nagyobb filmekre való felkészüléshez professzionális stúdióban oktatjuk.

Hallgatóink operatőrként dolgoznak az akadémián tanuló diákok által írt és rendezett rövidfilmeken. A képzés a filmoperatőri gyakorlatok teljesítésével zárul, melyet a hallgató egy oktató segítségével valósít meg.

 

VÁGÓ – HANGMÉRNÖK

A vágás a történet végső művészi megformálása, fontos része a történetmesélésnek. A film előkészítése és forgatása során elvégzett munkafolyamatok eredményét a vágó rendszerezi és saját kreativitását felhasználva állítja össze a kész filmet. Ez a film utolsó „újraírása”.

Tapasztalt vágó oktatónk irányításával a tananyag a technikai alapoktól kezdve a kívánt hatás elérésének oktatásáig mindent magába foglal. Célunk, hogy a kurzus során a hallgatók a vágás művészi, esztétikai és technikai oldalát is megismerjék. Az alapok elsajátításán felül (beállítások megvágása, jelenetek összeillesztése, a megfelelő kezdő és végpontok megtalálása, átmenetek létrehozása, a folytonosság, valamint a megfelelő ritmus és tempó megteremtése, főcímek megalkotása, színkorrekció és egyebek) különös hangsúlyt helyezünk a rendezővel való kommunikációra a forgatás során.

Az órákon megszerzett tudást vágó-hangmérnök diákjaink a rendező szakos hallgatók által készített filmek megvágásával mélyítik el. A diákfilmek vágói munkáján keresztül a hagyományos és a megszokottól eltérő vágási döntésekre összpontosítunk.

A kurzuson bevezetjük a diákokat a hang világába is – egy olyan világba, ahol a hangsúly az angol „audience” szóból adódóan a „hallgatóságon” van. A film hangi elemeinek megtervezése nagyban segíti a képet, és összhangban működik a vágással, az operatőri munkával és a rendező történetmesélő stílusával.

Az elméleti és gyakorlati órákon bemutatjuk a hangfelvétel mesterségét (beleértve a különböző mikrofonok használatát, a terek akusztikájának megteremtését és a külső helyszínen zajló forgatások során felmerülő hangfelvételi problémákat). Ismertetjük és diákfilmeken gyakorlatban alkalmazzuk a hangutómunkát (a zörejezést, az utószinkront, a hangeffektek és a zene használatát), valamint bemutatjuk, hogyan segítik a történet hatékony elmesélését. Végül pedig a hangutómunka legátfogóbb részeként a hallgatók professzionális hangkeverő stúdióban megismerhetik a különböző hangeffektusok és zene használatát a hangkeverés munkája során.

 

FILMELEMZÉS A FILMKÉSZÍTŐ SZEMPONTJÁBÓL

Minden filmkészítő számára létfontosságú a történet struktúrájának, a dramaturgiai alapelveknek, valamint a technikai és művészi döntések hátterének a megértése – és ez a kurzus pontosan erről szól.

A szemináriumi munka során közösen elemezzük a mozifilmek stílusalkotó elemeit, valamint megvizsgáljuk több sikeres film felépítését. A hallgatók megtanulják, hogyan kell átadni a vásznon alapvető információkat, hogyan kommunikáljanak vizuális elemekkel, hogyan fokozzák a drámai hatást az ok-okozati struktúra révén, és hogy mi tesz egy karaktert hitelessé és összetetté.

A diákok megismerik azt is, hogy az operatőr miként segíti a rendező elképzeléseit, és hogyan meséli el a történetet képek formájában, párbeszéd nélkül. Konkrét példákon keresztül bemutatjuk a különböző operatőri stílusokat és feladatokat.

A film ritmuselemzésénél diákjaink a különböző drámai szerkezetekhez illeszkedő vágási technikákról tanulnak. Többek között elsajátíthatják a drámai montázs, a párhuzamos vágás, az akciójelenetekre jellemző és az izgalom növelését segítő vágás rejtelmeit is.

A hang és a zene elemzésekor ezek drámai erejére, történetmesélő, karakterformáló szerepére koncentrálunk.

 

WRITING A FEATURE SCREENPLAY (by Loyola Marymount professor, Karol Hoeffner)

Course goal:

Building on the skills developed in SCWR 220 (Beginning Screenwriting), students will take a fully developed treatment for a feature-length screenplay and turn it into a completed rough first draft. We will explore long form narrative in a writer workshop that focuses on character development, scene construction, dialogue and story structure. A completed draft is required to receive a passing grade in the course.

Learning objectives:

 • Students will refine their knowledge of screenplay structure as it applies to acts sequences and scenes.
 • Students will practice visual storytelling techniques.
 • Students will expand their knowledge of scene writing and construction, including
 • action, atmosphere, and dialogue.
 • Students will refine the practice of giving and receiving notes from the professor and classmates, as well as incorporating them into their work.
 • Students will and utilize the principles of character in terms of dramatic roles and plot progression.
 • Students will increase their ability to use standard screenplay format in narrative style.
 • Students will deepen their understanding of professional standards and expectations for screenwriters “in the real world.

Course outcomes:

A completed rough first draft of a long form screenplay

Process:

This course will focus on building the skill set necessary to become a working writer. Because the class is largely based on a workshop environment, participation is key. Constructive criticism and feedback are required from each student. One of the most valuable aspects of being in a workshop class is to share ideas with other writers, to support and learn from one another as we delve into the creative process. As the writer, you are in the unique position of taking the suggestions that make sense to you and discarding the rest. Use criticism to spur you to greater work, to create a richer screenplay. And when it is your turn to comment, offer only constructive criticism. Be honest; be supportive; be kind.

 

FEATURE FILM ADAPTATION (by Loyola Marymount professor, Karol Hoeffner)

Course Objectives and Goals:

Adaptations of existing novels, plays, short stories and historical events have long been important sources for Hollywood in creating feature films for screen and television. This course explores the process for choosing and adapting pre-existing source material to the screen. Through careful analysis, students will study how others have solved the problems of adaptation. By examining what works and what does not work in various adaptations, students will learn how to approach source material and develop their own unique perspective as they develop screenplays based on adapted sources.

The Students will:

 • Develop critical skills in analyzing the process of adapting one medium to another and the influence of film and television on culture and vice versa
 • Improve oral presentation skills and demonstrate the ability to pitch story ideas and projects in a simulated industry/professional setting
 • Develop entrepreneurial skills through creating a portfolio of work (conceptualization guides) that could be pitched to producers, managers, agents, studios cable outlets and networks.
 • Develop a personal strategy for discovering and choosing “adaptable” material
 • Demonstrate mastery of story development, character development, storytelling structure and cinematic style through writing the first act of a feature length film or a thirty-minute short film based on another medium.

Assignments are expected to be delivered on time and to be written in a professional manner. All scripted work must be in standard screenplay format. The work we do together in class is essential; therefore, it is of utmost importance to attend class and to be on time.

 

Upon request we will provide further details about these courses.