fbpx

Képzési modulok

A diákok gyakorlati képzést kapnak a filmkészítés főbb területein:

A fent említett kurzusokon résztvevők számára betekintést engedünk a filmkészítés teljes folyamatába. Aki elvégzi az első szemesztert, már kész arra, hogy könnyedén válasszon fő szakterületet, és döntsön, a filmezés mely területében szeretne elmélyülni. A második szemeszterben tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy állítsák össze saját tantervüket az általunk ajánlott kurzusokból.

A fenti gyakorlati kurzusok mellett a hallgatók filmtörténeti, filmelméleti, filmelemzési és műfaji filmes kurzusokat is hallgatnak, melyeket az ELTE Filmtudomány tanszéke biztosít.

RENDEZŐ

A jó rendezőnek remek történetmesélőnek kell lennie. Programunk azon az elgondoláson alapul, hogy az alkotói vízió megvalósításához gyakorláson, bátorításon, kritikai visszajelzéseken, együttműködésen és még több gyakorláson keresztül vezet az út.

A pályakezdő filmrendezők nagy valószínűséggel akkor kapják meg első filmjükre a pénzt, ha olyan forgatókönyvet mutatnak be, amely elnyeri a filmfinanszírozók tetszését, és amelyet azzal a feltétellel „adnak el”, hogy ők rendezhetik a filmet. Ehhez a rendezőnek tudnia kell, hogy mitől működik egy jelenet, mikor van jól megírva, megszerkesztve. Tisztában kell lennie a filmforgatókönyv struktúrájával, dramaturgiai elemeivel.

A tökéletesre fejlesztett írott szó azonban nem elég. Ahhoz, hogy életre keltsék a forgatókönyvet, megtanítjuk diákjainknak, hogyan tudják vizuálisan is elmondani történetüket. Ösztönözzük őket, hogy ezt egyedi és letisztult stílusban tegyék. A hallgatók gyakorolják a mise-en-scene, a szövegelemzés, a szereplőválogatás módszereit, illetve azt, hogy hogyan dolgozzanak együtt a színészekkel, hogyan instruálják őket. Az általuk benyújtott anyagokra építő kritikát és instrukciókat kapnak, melyeket a workshopok során szerzett tapasztalattal együtt később a való életben kamatoztathatnak.

A rendező diákok ezen felül megtanulják munkájuk másik részének az alapjait is: azt, hogy hogyan kell irányítaniuk egy forgatást. Ez magában foglalja a hatékony kommunikációt a forgatás egyes részlegeivel (kiemelten az operatőri, világítási, jelmez-, díszlet-, fodrász- és sminkszekciókkal), hogy együttműködve dolgozzanak közös elképzelésükön. Csakis ezen kreatív területek hatékony irányítása és együttműködése által lehet kiaknázni a filmben rejlő teljes potenciált.

Összefoglalva: a célunk az, hogy a rendező diákok megértsék és elsajátítsák a vizuális történetmesélés fortélyait egy olyan környezetben, amely lehetővé teszi számukra, hogy ötleteiket egyre fejlődő kreatív és technikai képességeik segítségével juttassák kifejezésre.

FORGATÓKÖNYVÍRÓ – DRAMATURG

A forgatókönyv fontosságát a filmkészítésben nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egy népszerű mondás szerint: egy jó forgatókönyvből lehet rossz filmet készíteni, de egy rossz forgatókönyvből jó filmet lehetetlen. De mielőtt még a kamerák forognának, a film finanszírozását és a jó szereplőket szinte lehetetlen biztosítani egy ütős könyv nélkül.

Forgatókönyvíró kurzusunkon a diákok megismerik az írói folyamat minden részletét a koncepciótól a végső forgatókönyvig. A hallgatók munkái és nagysikerű filmek alapján megbeszéljük a történet szerkezetét, a különböző témák jellegzetességeit, műfaját, a feszültségteremtés és konfliktuskialakítás fontosságát és technikáját, a történetmesélést a párbeszédeken és cselekményeken keresztül, illetve a tökéletes ütemezést jól felépített jelenetek által.

Kitérünk az archetípusokra, a hős útjára és egyéb hasznos koncepciókra a történetmesélés kérdéskörében.

A gyakorlati feladatok lehetőséget adnak a diákoknak, hogy kipróbálják magukat a karakterek megalkotása és a konfliktusok kialakítása terén, a közös gyakorlatok során pedig megtapasztalják, hogy milyen csapatban történeteket írni és fejleszteni.

A forgatókönyvírást a Budapest Film Academy brandhez hűen mind művészeti, mind üzleti tevékenységként oktatjuk. Diákjaink megtanulnak olyan forgatókönyvet írni, amely megáll a saját lábán művészileg, megkülönböztetve magát a piaci versenyben, s ezáltal színészeket, rendezőket, producereket és befektetőket vonz. Ugyanakkor a hallgatók elsajátítják azt is, hogyan kell a forgatókönyv eladását támogató anyagokat – logline, szinopszis, one-page stb. – elkészíteni.

KREATÍV PRODUCER – GYÁRTÁSVEZETŐ

A film finanszírozásához szükséges struktúra létrehozása a producer egyik fő feladata. Tárgyal más producerekkel, bevonja őket a munkába, létrehozza a koprodukciós csapatot. Ehhez ismernie kell a különböző országok filmfinanszírozási követelményeit, tudnia kell, milyen módon juthat adókedvezményekhez és helyi támogatásokhoz, és tisztában kell lennie azzal, hogyan kombinálhatóak egymással a különböző alapítványi és állami források.

A képzés célja, hogy alapszintű, mégis átfogó képet adjon a nemzetközi filmfinanszírozásról, a koprodukciók megszervezéséről. Különös figyelmet szentelünk a független filmkészítés jogi és üzleti oldalának, beleértve a forgalmazási és opciós megállapodásokat, a szerzői jogot, a különböző munkatársakkal kötendő szerződéseket és más jogviszonyokra vonatkozó alapismereteket. Azt is megvizsgáljuk, hogy a különböző üzleti struktúrák milyen hatással vannak a filmre.

A kreatív producer minden feladata megköveteli a kiváló kommunikációs és meggyőző képességet, a munkatársak motiválását, és egy olyan légkör megteremtését, mely elősegíti a kreatív ötletek megszületését. A producer a forgatókönyvíróval és a rendezővel közös elképzelést alakít ki a filmről. A forgatócsoport motorjaként szervezi, vezeti a közös erőfeszítéseket, és biztosítja, hogy az induló lelkesedés megmaradjon.

Képzésünk során a kreatív gyártási folyamatra is hangsúlyt helyezünk, beleértve a gyártás előkészítésének és az utómunkának a fázisát is. A hallgatók megtanulják a finanszírozási terv, a költségvetés, a gyártási terv és a diszpó készítésének módját, valamint megismerik a gyártásvezető, a rendezőasszisztens és a naplóvezető feladatkörét és a velük való együttműködés módját. Diákfilmjeink során producer hallgatóink különböző feladatokat látnak el, így a forgatások folyamán megtanulják, hogyan kell vezetni és ellenőrizni a munkálatokat.

A kreatív produceri képzés arra is megtanítja a diákokat, hogyan lehet a nemzetközi piacnak megfelelő filmet előállítani, a film marketingjét és piacra vitelét, eladását a legjobban megoldani, és olyan szerződéseket kötni, amely alapján a jövedelem valóban visszakerül a befektetőkhöz, koprodukciós partnerekhez.

OPERATŐR

Az operatőr alkotja meg a film vizuális világát. Már a film előkészítésének legelső szakaszától kezdve kreatív partnere a rendezőnek. A produkció során segít megteremteni a megfelelő művészi és technikai körülményeket és képileg kifejezni a történetet.

Hallgatóink a képzés során élvonalban dolgozó operatőröktől tanulhatják meg a szakma esztétikai, technikai és munkaszervezési sajátosságait, s ezáltal sokoldalú, innovatív operatőrökké válnak.

A világítás az operatőri munka alapja. A kurzus során a tanulók megtanulják, hogyan kontrollálják a fényforrásokat és árnyékokat, hogyan alakítsák ki azt a képi világot és világítási stílust, amely segíti a rendezőt a történet elmesélésében, továbbá egyedi hangulatot ad a filmnek.

De a világítás csak a történet egyik része. Az operatőri munka szíve a beállítás vizuális megalkotása: a kamera elhelyezése, a kompozíció kiválasztása, a kameraállások és -mozgások, megfelelő objektív kiválasztása. Ezek a világítási stílussal, a színek megválasztásával, a felsnittelés módjával együtt adnak életet a filmnek.

Az operatőr végső munkája a film digitális fényelése. Ennek technikáját, művészetét alacsony költségvetésű diákfilmekhez laptopon, nagyobb filmekre való felkészüléshez professzionális stúdióban oktatjuk.

Hallgatóink operatőrként dolgoznak az akadémián tanuló diákok által írt és rendezett rövidfilmeken. A képzés a filmoperatőri gyakorlatok teljesítésével zárul, melyet a hallgató egy oktató segítségével valósít meg.

VÁGÓ – HANGMÉRNÖK

A vágás a történet végső művészi megformálása, fontos része a történetmesélésnek. A film előkészítése és forgatása során elvégzett munkafolyamatok eredményét a vágó rendszerezi és saját kreativitását felhasználva állítja össze a kész filmet. Ez a film utolsó „újraírása”.

Tapasztalt vágó oktatónk irányításával a tananyag a technikai alapoktól kezdve a kívánt hatás elérésének oktatásáig mindent magába foglal. Célunk, hogy a kurzus során a hallgatók a vágás művészi, esztétikai és technikai oldalát is megismerjék. Az alapok elsajátításán felül (beállítások megvágása, jelenetek összeillesztése, a megfelelő kezdő és végpontok megtalálása, átmenetek létrehozása, a folytonosság, valamint a megfelelő ritmus és tempó megteremtése, főcímek megalkotása, színkorrekció és egyebek) különös hangsúlyt helyezünk a rendezővel való kommunikációra a forgatás során.

Az órákon megszerzett tudást vágó-hangmérnök diákjaink a rendező szakos hallgatók által készített filmek megvágásával mélyítik el. A diákfilmek vágói munkáján keresztül a hagyományos és a megszokottól eltérő vágási döntésekre összpontosítunk.

A kurzuson bevezetjük a diákokat a hang világába is – egy olyan világba, ahol a hangsúly az angol „audience” szóból adódóan a „hallgatóságon” van. A film hangi elemeinek megtervezése nagyban segíti a képet, és összhangban működik a vágással, az operatőri munkával és a rendező történetmesélő stílusával.

Az elméleti és gyakorlati órákon bemutatjuk a hangfelvétel mesterségét (beleértve a különböző mikrofonok használatát, a terek akusztikájának megteremtését és a külső helyszínen zajló forgatások során felmerülő hangfelvételi problémákat). Ismertetjük és diákfilmeken gyakorlatban alkalmazzuk a hangutómunkát (a zörejezést, az utószinkront, a hangeffektek és a zene használatát), valamint bemutatjuk, hogyan segítik a történet hatékony elmesélését. Végül pedig a hangutómunka legátfogóbb részeként a hallgatók professzionális hangkeverő stúdióban megismerhetik a különböző hangeffektusok és zene használatát a hangkeverés munkája során.

FILMELEMZÉS A FILMKÉSZÍTŐ SZEMPONTJÁBÓL

Minden filmkészítő számára létfontosságú a történet struktúrájának, a dramaturgiai alapelveknek, valamint a technikai és művészi döntések hátterének a megértése – és ez a kurzus pontosan erről szól.

A szemináriumi munka során közösen elemezzük a mozifilmek stílusalkotó elemeit, valamint megvizsgáljuk több sikeres film felépítését. A hallgatók megtanulják, hogyan kell átadni a vásznon alapvető információkat, hogyan kommunikáljanak vizuális elemekkel, hogyan fokozzák a drámai hatást az ok-okozati struktúra révén, és hogy mi tesz egy karaktert hitelessé és összetetté.

A diákok megismerik azt is, hogy az operatőr miként segíti a rendező elképzeléseit, és hogyan meséli el a történetet képek formájában, párbeszéd nélkül. Konkrét példákon keresztül bemutatjuk a különböző operatőri stílusokat és feladatokat.

A film ritmuselemzésénél diákjaink a különböző drámai szerkezetekhez illeszkedő vágási technikákról tanulnak. Többek között elsajátíthatják a drámai montázs, a párhuzamos vágás, az akciójelenetekre jellemző és az izgalom növelését segítő vágás rejtelmeit is.

A hang és a zene elemzésekor ezek drámai erejére, történetmesélő, karakterformáló szerepére koncentrálunk.