fbpx

Vágó – Hangmérnök

Általános megjegyzések:  

A négy szintből javasoljuk legalább két vágó hangmérnök kurzus kötelező felvételét. Az előadások 12 x 3 órásak. A vágó hangmérnök osztályt egybevesszük, jóval több vágó órával, mint hangmérnök tanítással.

 

VÁGÓ KÉPZÉS

A vágó kurzusokat mindenképpen felbontanánk elméleti és gyakorlati vágó ismeretekre, így az előadások másfél órás elméleti részén nagyobb létszámú hallgató csoportot képes a vágó oktató tanítani. Ez fontos továbbá azért is, mert nem minden vágó diák akarja és tudja megtanulni a komplex vágóprogram kezelését, használatát. Az azonban, hogy elméleti szinten tudja, hogy mihez mit kell vágni és gyakorlatban lássa, hogy ez milyen eredményt ad, nagyon fontos minden filmesnek.

Lesznek olyan alkalmak, amikor nem lehet a vágó elméletet vagy a gyakorlatot másfél órában bemutatni, ezért az is előfordulhat, hogy minden első héten elméleti oktatás van, minden második héten pedig gyakorlati. Azok a hallgatók, akik gyakorlati szinten érdeklődnek a vágás iránt, természetesen az elméleti órákat is látogatják.

A vágó kurzus fő célja, hogy a diákok erős gyakorlati tudást szerezzenek, hiszen ezáltal lesznek felkészültek a való életben felkínált munkákra. A gyakorlati órákon a diákok saját laptopjukon vághatnak, illetve otthon is dolgozhatnak. Az új stúdióban is van lehetőség kis létszámú vágó diákcsapat oktatására.

A gyakorlati vágást az Avid Media Composer programon tanítjuk. Ez azért fontos, mert a legtöbb professzionális stúdióban ezt használják a világon, és szinte monopóliumot élvez Hollywoodban. A vágó program az összes munkafolyamat elvégzésére alkalmas, rengeteg beállítást enged, és képes a különféle kamerák anyagainak importálására, kezelésére. Végül, de nem utolsó sorban ez a szoftver az, amit a legtöbb vágóhelyen alapszinten megkövetelnek.

 

HANGMÉRNÖK KÉPZÉS

Az alapvető hangmérnök ismeretek is fontosak bármely területre megy majd filmkészítő hallgatónk. A hangmérnök pálya iránt érdeklődő hallgatóinknak azonban extra és kiemelt lehetőséget biztosítunk a diákfilmek hangfelvételénél, az ideiglenes zenei sáv megvágásánál és a végső hangkeverésnél.

Néhány diákfilmünket profi hangmérnök alkalmazásával forgatjuk. A hangfelvételen túl feladatuk lesz az is, hogy a hangmérnök munka iránt érdeklődő diákokat a gyakorlatban a forgatás alatt tanítsák és a gyakorlati tudást átadják.

A hangutómunka-stúdióban kiemelt lehetőséget kapnak hangmérnök hallgatóink a diákfilmek zörejezésénél, keverésénél.

 

ELSŐ SZEMESZTER

Vágás elmélet – a vágás a film utolsó átírása

 • A vágó kurzus során, alapszinten kitérünk a vágó kreatív és drámai eszközeire, hiszen ő az, aki a rendezővel vagy producerrel a film utolsó változatát elkészíti, ezért sokszor végső soron valamilyen szinten átírja, vagy esetleg drasztikusan újraírja a történetet, hogy a közönségre a lehető legjobb hatást érje el.
 • Konkrét példákkal illusztráljuk, hogy a vágó munkája által manipulálni tudja a közönséget, irányítja figyelmüket és érzelmeiket, illúziót és feszültséget kelt, és a montázs segítségével értelmet ad a narrációnak.
 • Bemutatjuk a vágástechnika történetalakító eszközeit (filmritmus, montázs, tagolás, a kamerabeállítások és képméretek). Röviden ismertetjük a vágás történetét, bemutatva kiemelkedő filmeseket, akik újításaikkal fejlesztették a vágás elméletét és gyakorlatát.
 • Példákon keresztül illusztráljuk, hogy a filmgyártásban a vágó egyfajta visszajelző; külső, elfogulatlan szemlélő a rendező számára, aki képes szelektálni a történetmesélés szempontjából lényeges és lényegtelen részek közül. (A vágószobában a vágó mellett általában jelen van a rendező, de időnként a főszereplő és a producer is beleszól a munkába, ennél fogva a vágói nyersvágás után gyakran két verzió, a rendezői és a produceri változat is elkészül.)
 • A vágás gyakorlati oldalának és szakmabeli tapasztalatának bemutatása. A forgatás alatti munkamenet: az aznapi nyersanyag minden nap beérkezik a vágószobába, amit rögtön megnéznek, szortíroznak, hogy az esetleges módosítások, újrafelvételek szükségessége esetén konzultálni tudjanak a rendezővel.
 • Vágás szempontjából érdekes, híres filmjelenetek elemzése, ahol a különböző vágási trükkökre és a vágás karakterformáló erejére hívjuk fel a hallgató figyelmét.
 • A hallgatók filmes példákon keresztül megismerik a cselekményív, a struktúra, az effektek, a karakterfejlesztés, a filmidő és a filmtér alapszintű alkalmazását.

Vágás gyakorlat – a vágó munka előkészítése és folyamata

 • Előkészítés: forgatókönyv olvasás – vágási elképzelések, ötletek, technikai workflow (forgatás – vágás – utómunka) kidolgozása
 • A vágás világa (eszközök vs. készségek, digitális munkafolyamat).
 • Vágóprogramok alapkoncepciója és használata (a felvett anyagok tárolása, rendezése, kezelése).
 • A vágó kurzus alapján megismerkedünk a vágó filmnyelv szókincsével. (A filmnyelv építőkövei, a snitt összetettségének növelése.)
 • Vágóprogram felületének megismerése, alapszintű kezelése (kép- és hangvágás, trimmelés, szinkronizálás). Ez a pont kitölti a kurzus gyakorlati foglalkozásainak nagy részét.

A néző a fülével is figyel (The audience is listening)

 • A hang mint a filmművészet eszköze. Filmrészleteket vetítünk a hatásos hangutómunkák bemutatására. (Ez nemcsak a hangmérnök, de a rendező feladata is.)
 • Az alapvető hangrögzítési ismeretek mellett a hangmérnök diákok megtanulják a hang vágásának legfontosabb szabályait, a zene és a zörejek használatának módját, és professzionális hangkeverő-stúdióban bevezetést kapnak a hangkeverés munkájába.
 • A tematika része, hogy diákjainkat bevezessük a filmes és televíziós hangrögzítés elméletébe, és a hangmérnök oktató által vezetett gyakorlatába. Az alapkurzusokon megírt kisfilmek hangjának felvétele, hangvágása, hangeffektusokkal való ellátása, utó- és zörejszinkronja, zenei aláfestése a hangmérnök hallgatók feladata lesz a magasabb szintű kurzusokon. Ezért a hangkeverés alapjai is részét képezik ennek a bevezető hangmérnök
 • A hangmérnök órákon alapszintű filmfelvételi hangtechnikát tanítunk, hanggal kombinált felvételi és vágói gyakorlati feladatokat oldunk meg, továbbá felkeresünk egy hangutómunkával foglalkozó céget, és megtekintjük egy jelenet hangkeverését.

 

MÁSODIK SZEMESZTER

Vágás középfokon – mitől működik egy megvágott anyag?

 • Célunk, hogy minden a programban résztvevő vágó hallgatóval megértessük a vágás művészetének értékét, és azt, hogy milyen fontos a többi részleggel és technikussal történő kommunikáció a produkciós folyamat során ahhoz, hogy a lehető legjobb anyagot kapjuk a vágáshoz.
 • Hangsúlyt fektetünk a vágás mesterségének művészi és esztétikai oldalára is.
 • A vágó órákon a klasszikus és kortárs filmekből kiválasztott jelenetek bemutatásán keresztül kiemeljük, hogyan járul hozzá a vágás a gazdag, következetes filmnyelv kialakításához.
 • Miután a különböző beállításokból felvett anyag és ennek megvágása kapcsolódik egymáshoz, ezért fontos meghatározni azokat az alapbeállításokat, amelyek egy jelenet képi megszerkesztéséhez feltétlenül szükségesek. Épp ezért megvizsgáljuk a jelenetek megtervezését a különböző filmműfajokban, beszélünk a forgatási stratégiákról, és alapszinten végigkövetjük az utómunka folyamatát.
 • A vágó előadások anyagát képezi a 180˚-os tengely alkalmazási és átugrási lehetősége, a nézés- és mozgásirány meghatározása. Az előadásokon elemzett részletek elsődlegesen a párbeszédjelenetekre koncentrálnak, de magukba foglalják az akciójelenet-sorokat is.
 • Mi tesz működővé vagy éppen ront el egy snittet? Mitől lesz jó egy vágás? (30 fokos szabály, összeillő szögek és szemvonal, cselekmény folytonossága, információ, motiváció, snitt kompozíció, kameraszög, hang, stb.)
 • Főbb vágás típusok (cselekmény-, képernyő pozíció-, forma-, valamint koncepcióvágás).
 • Filmtörténeti példák és saját munkáik elemzése során a vágó diákok elsajátítják a filmvágás finomságait: milyen módon adhatnak egy jelenetnek sajátos ritmust, miként kaphat a jelenet a vágástól sajátos értelmezést, hogyan egészíti ki vagy ellenpontozza egymást a kép és a hang?

Vágás gyakorlat – a vágó munka

 • A kurzus folyamán tovább tanítjuk a vágás technikai alapjait és a kívánt hatás elérésének eszközeit.
 • Képi beállítások, hatások.
 • Folyamatos akció vs. montázs.
  • Muszterelési szempontok.
 • Vágás elképzelés (forgatókönyv szerinti) létrehozása az első „rough cut”-bancut”-ban. gászíció vágásyrészét.ollywoodbanlehetőséget nyújt, . (Működik-e a jelenet, problémakezelés, művészeti és esztétikai gondolatok?)
 • Dialógus és ritmus egy jelenetben.
 • Szereplővezetés a vágásban.
 • Alapszintű hangkeverés. (Ezt a vágó programhoz tettük, de a hangmérnök hallgatóknak is fontos tudnia.)
 • A vágó munkamódszere. (Rövid történetek vágása kapott snittekből.)
 • A vágó és hangmérnök ismeretek órán a hallgatók egyes jelenetek vagy kisfilmek vágása során elmélyültebb ismereteket szereznek filmvágás, hangfelvétel és hangutómunka terén. Megtanulják a különféle vágott verziók különbségét és azok elkészítésének módját.
 • Megadott idő szerint történik a vágó hallgatók által rendezett 2-4 perces rövidfilmek vágása. A diákok saját kisfilmjüket is vághatják, valamint egyidejűleg részt vehetnek más hallgatók filmjeinek utómunkálataiban is. A diákfilmek vágó munkáján keresztül a hagyományos és a megszokottól eltérő vágási és hangkeverési technikák használatára összpontosítunk, hogy ezáltal minél hatékonyabban kommunikáljunk a nézővel és meséljük el a történetet.
 • A vágó hallgatók elsajátítják a fényelés legalapvetőbb tudnivalóit, valamint egy professzionális utómunka-stúdióban megismerhetik egy nagyköltségvetésű film fényelésének módját és technikai feltételeit.

A hangmérnök munkája

 • A professzionális hangkeverés alapjainak megismerése után a hangstúdióban hangkeverést, hangzörej technikákat fogunk gyakorolni.
 • Gyakorlati ismereteket fognak még szerezni hangmérnök hallgatóink a forgatás alatti hasznos hang felvételével kapcsolatban is. Félév végén a hangmérnök osztályból fognak kikerülni a leforgatandó kisfilmek vágói és hangmérnökei, akik a végső hangkeverésen is fognak dolgozni.

 

HARMADIK SZEMESZTER

Vágás haladó szinten

 • Bemutatjuk egy leforgatott jelenet vágó munkafolyamatait a különböző, elkészült verziókon keresztül. A jelenet végső, megvágott változatának levetítésekor ismertetjük a vágó stratégiát és döntéseket az esztétikai szempontok alapján. A vágó hallgatók megtudhatják milyen változtatásokat kért a rendező és a producer, hogyan érték el a végső, elfogadott filmet.
 • Korszerű vágási technikák, terminológia és a munkafolyamat vizsgálata, valamint a filmvágási technikák gyakorlati alkalmazása. Különös figyelmet fordítunk a munka szervezésének gyorsaságára és hatékonyságára. Hangsúlyt fektetünk továbbá a vágás művészetére magas szinten, a következő témák érintésével: felsőfokú történetmesélés, cselekményív és struktúra, vágási stílusok, effektek, karakterfejlesztés, ritmus, filmidő és filmtér.

Vágás gyakorlat – a vágó munka folyamata rövidfilmeken

 • Az Avid vágórendszer haladó szintű használatát fogjuk tanítani. Diákjaink a drámai vágás követelményeivel és szabályrendszerével fognak megismerkedni, illetve olyan feladatokat fognak végrehajtani, ahol a vágó kreativitására van szükség.
 • A vágó oktató által kiadott muszterekből (korábbi diákfilmek muszterei) a vágó hallgatók saját elképzelés szerint, de a megadott forgatókönyv alapján összevágnak egy kisfilmet (a forgatókönyv és a muszter mindenki számára azonos!). Minden elkészült kisfilmet levetítünk, majd értékelésre kerül filmnyelvi, dramaturgiai, művészeti és esztétikai szempontokból.
 • További haladó Avid Media Composer technikák (renderelés és rendszerteljesítmény; színkorrekció, fényelés ésegyéb effektusok; feliratok készítése).
 • Köztes vágás. (Túl az első vágáson, a rendező első verziója.)
 • A vágó hallgatók meglátogatnak egy utómunka stúdiót, ahol jobban megérthetik az átírást, színkorrekciót, HD-formátumokat.

Hangmérnök haladó szinten

 • A hangmérnök képzésnél a diákok önállóan veszik fel a diákfilmek produkciós hangját.
 • A hangmérnök résztvevők megtanulják és saját maguk végzik a film hangjának a megtervezését és esztétikáját, az utómunka hangfelvételét, a hang- és dialógusvágás technológiáját, továbbá az utószinkron és a zörejezés használatát, a végleges hangkeverést.

 

NEGYEDIK SZEMESZTER

A vágás – végzős diákfilmek

 • A vágó szemeszterben magas szinten foglalkozunk a karakter, a sztori és az ütem kidolgozásával a vágó szempontjai szerint. Megtanítjuk a vágó diákoknak, hogy hogyan tudnak ’változtatni’ a színész alakításán, valamint azt, hogy hogyan hozhatnak létre feszültséget, izgalmat és komédiát a különböző vágási technikák által.
 • A vágó kurzus során a diákok erős elméleti anyagot kapnak nagyjátékfilmek jeleneteinek esztétikai elemzése alapján.

Vágás gyakorlat – vágó munka felső szinten

 • A vágó hallgatók megismerkednek a fejlett vágási formátumokkal játékfilmek, sorozatok, zenei klipek, reklámok, dokumentumfilmek és céges filmek készítéséhez. Megtapasztalhatják az ’újhullámos’ vágási stílusokat, az Avid által kínált vizuális effektus lehetőségeket.
 • A vágó diákokkal meglátogatunk professzionális, nem-lineáris vágóstúdiókat.
 • A vágó tanár minden óra után házifeladatként vágó gyakorlatokat ad a hallgatóknak, legyen az képzésünk során leforgatott kisfilm vagy már megjelent játékfilm (újra)vágása. Az órákon ezek az otthoni feladatok, illetve minden kisfilm átbeszélése kerül. Megtanítjuk a vágó diákoknak, hogy hogyan hozhatják ki a legtöbbet a leforgatott anyagból, és hogy hogyan oldhatnak meg különböző forgatási problémákat a vágás során.
 • Az képzés során leforgatott saját végzős diákfilmek teljes munkája – előkészítés – vágás – fényelés.
 • Minden kisfilm vágói konzultációja: eredeti forgatókönyv elemzése vágási szempontból, problémamegoldás, ötletek, dramaturgiai vezetés.
 • A végső vágás (locked cut) után, az anyag technikai előkészítése a fényeléshez és a hangkeveréshez.
 • A véglegesen elkészült filmek vetítése és elemzése.

A hangmérnök munkája – végzős diákfilmek

 • Hangfelvétel és hangutómunka a végzős diákfilmekhez.
 • A hang művészeti koncepciója és megtervezése az adott rövidfilmekhez.