fbpx

BUDAPEST FILM ACADEMY

KÉPZÉSI MODULOK

A diákok gyakorlati képzést kapnak a filmkészítés főbb területein:

A fent említett kurzusokon résztvevők számára betekintést engedünk a filmkészítés teljes folyamatába. Aki elvégzi az első szemesztert, már kész arra, hogy könnyedén válasszon fő szakterületet, és döntsön, a filmezés mely területében szeretne elmélyülni. A második szemeszterben tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy állítsák össze saját tantervüket az általunk ajánlott kurzusokból.

 

A fenti gyakorlati kurzusok mellett a hallgatók filmtörténeti, filmelméleti, filmelemzési és műfaji filmes kurzusokat is hallgatnak, melyeket az ELTE Filmtudomány tanszéke biztosít.

A jó rendezőnek remek történetmesélőnek kell lennie. Programunk azon az elgondoláson alapul, hogy az alkotói vízió megvalósításához gyakorláson, bátorításon, kritikai visszajelzéseken, együttműködésen és még több gyakorláson keresztül vezet az út.

 

A pályakezdő filmrendezők nagy valószínűséggel akkor kapják meg első filmjükre a pénzt, ha olyan forgatókönyvet mutatnak be, amely elnyeri a filmfinanszírozók tetszését, és amelyet azzal a feltétellel „adnak el”, hogy ők rendezhetik a filmet. Ehhez a rendezőnek tudnia kell, hogy mitől működik egy jelenet, mikor van jól megírva, megszerkesztve. Tisztában kell lennie a filmforgatókönyv struktúrájával, dramaturgiai elemeivel.

Jenő Hódi with a student on set

A tökéletesre fejlesztett írott szó azonban nem elég. Ahhoz, hogy életre keltsék a forgatókönyvet, megtanítjuk diákjainknak, hogyan tudják vizuálisan is elmondani történetüket. Ösztönözzük őket, hogy ezt egyedi és letisztult stílusban tegyék. A hallgatók gyakorolják a mise-en-scene, a szövegelemzés, a szereplőválogatás módszereit, illetve azt, hogy hogyan dolgozzanak együtt a színészekkel, hogyan instruálják őket. Az általuk benyújtott anyagokra építő kritikát és instrukciókat kapnak, melyeket a workshopok során szerzett tapasztalattal együtt később a való életben kamatoztathatnak.

 

A rendező diákok ezen felül megtanulják munkájuk másik részének az alapjait is: azt, hogy hogyan kell irányítaniuk egy forgatást. Ez magában foglalja a hatékony kommunikációt a forgatás egyes részlegeivel (kiemelten az operatőri, világítási, jelmez-, díszlet-, fodrász- és sminkszekciókkal), hogy együttműködve dolgozzanak közös elképzelésükön. Csakis ezen kreatív területek hatékony irányítása és együttműködése által lehet kiaknázni a filmben rejlő teljes potenciált.

Összefoglalva: a célunk az, hogy a rendező diákok megértsék és elsajátítsák a vizuális történetmesélés fortélyait egy olyan környezetben, amely lehetővé teszi számukra, hogy ötleteiket egyre fejlődő kreatív és technikai képességeik segítségével juttassák kifejezésre.

KREATÍV PRODUCER – GYÁRTÁSVEZETŐ

A film finanszírozásához szükséges struktúra létrehozása a producer egyik fő feladata. Tárgyal más producerekkel, bevonja őket a munkába, létrehozza a koprodukciós csapatot. Ehhez ismernie kell a különböző országok filmfinanszírozási követelményeit, tudnia kell, milyen módon juthat adókedvezményekhez és helyi támogatásokhoz, és tisztában kell lennie azzal, hogyan kombinálhatóak egymással a különböző alapítványi és állami források.

A képzés célja, hogy alapszintű, mégis átfogó képet adjon a nemzetközi filmfinanszírozásról, a koprodukciók megszervezéséről. Különös figyelmet szentelünk a független filmkészítés jogi és üzleti oldalának, beleértve a forgalmazási és opciós megállapodásokat, a szerzői jogot, a különböző munkatársakkal kötendő szerződéseket és más jogviszonyokra vonatkozó alapismereteket. Azt is megvizsgáljuk, hogy a különböző üzleti struktúrák milyen hatással vannak a filmre.

 

A kreatív producer minden feladata megköveteli a kiváló kommunikációs és meggyőző képességet, a munkatársak motiválását, és egy olyan légkör megteremtését, mely elősegíti a kreatív ötletek megszületését. A producer a forgatókönyvíróval és a rendezővel közös elképzelést alakít ki a filmről. A forgatócsoport motorjaként szervezi, vezeti a közös erőfeszítéseket, és biztosítja, hogy az induló lelkesedés megmaradjon.

Producing class

Képzésünk során a kreatív gyártási folyamatra is hangsúlyt helyezünk, beleértve a gyártás előkészítésének és az utómunkának a fázisát is. A hallgatók megtanulják a finanszírozási terv, a költségvetés, a gyártási terv és a diszpó készítésének módját, valamint megismerik a gyártásvezető, a rendezőasszisztens és a naplóvezető feladatkörét és a velük való együttműködés módját. Diákfilmjeink során producer hallgatóink különböző feladatokat látnak el, így a forgatások folyamán megtanulják, hogyan kell vezetni és ellenőrizni a munkálatokat.

 

A kreatív produceri képzés arra is megtanítja a diákokat, hogyan lehet a nemzetközi piacnak megfelelő filmet előállítani, a film marketingjét és piacra vitelét, eladását a legjobban megoldani, és olyan szerződéseket kötni, amely alapján a jövedelem valóban visszakerül a befektetőkhöz, koprodukciós partnerekhez.

The importance of the screenplay in filmmaking cannot be overstated. To paraphrase a popular saying: it’s possible to make a bad film from a good script, but impossible to make a good film from a bad script. But even before the cameras roll, it’s nearly impossible to get financing and cast in place if the script doesn’t sizzle.

Screenwriter on set

In our Screenwriting classes, students explore the writing process in depth, from concept through final draft. Using both the student’s writing and that of the masters of cinema, we discuss story structure, theme, genre, creating tension and conflict, handling exposition, storytelling through dialogue and action, and perfecting pace within well-constructed scenes, sequences, and acts.

 

We also cover archetypes, the hero’s journey, and other useful concepts within the world of story.

 

Hand-on exercises give students the opportunity to try their hand at creating characters and dramatizing conflicts in various formats, group tasks help foster their ability to create and develop stories within teams.

All of this is taught within our brand’s framework: as both an art and a business. BFA students learn to craft a screenplay that will stand on its own artistically while also distinguishing itself within a competitive marketplace — by appealing to actors, directors, producers, and investors. At the same time, they refine their skills in creating the supporting materials they’ll need to sell their script: the logline, synopsis, one-page, and more.

OPERATŐR

Az operatőr alkotja meg a film vizuális világát. Már a film előkészítésének legelső szakaszától kezdve kreatív partnere a rendezőnek. A produkció során segít megteremteni a megfelelő művészi és technikai körülményeket és képileg kifejezni a történetet.

Hallgatóink a képzés során élvonalban dolgozó operatőröktől tanulhatják meg a szakma esztétikai, technikai és munkaszervezési sajátosságait, s ezáltal sokoldalú, innovatív operatőrökké válnak.

 

A világítás az operatőri munka alapja. A kurzus során a tanulók megtanulják, hogyan kontrollálják a fényforrásokat és árnyékokat, hogyan alakítsák ki azt a képi világot és világítási stílust, amely segíti a rendezőt a történet elmesélésében, továbbá egyedi hangulatot ad a filmnek.

 

De a világítás csak a történet egyik része. Az operatőri munka szíve a beállítás vizuális megalkotása: a kamera elhelyezése, a kompozíció kiválasztása, a kameraállások és -mozgások, megfelelő objektív kiválasztása. Ezek a világítási stílussal, a színek megválasztásával, a felsnittelés módjával együtt adnak életet a filmnek.

BFA students on set

Az operatőr végső munkája a film digitális fényelése. Ennek technikáját, művészetét alacsony költségvetésű diákfilmekhez laptopon, nagyobb filmekre való felkészüléshez professzionális stúdióban oktatjuk.

 

Hallgatóink operatőrként dolgoznak az akadémián tanuló diákok által írt és rendezett rövidfilmeken. A képzés a filmoperatőri gyakorlatok teljesítésével zárul, melyet a hallgató egy oktató segítségével valósít meg.

A vágás a történet végső művészi megformálása, fontos része a történetmesélésnek. A film előkészítése és forgatása során elvégzett munkafolyamatok eredményét a vágó rendszerezi és saját kreativitását felhasználva állítja össze a kész filmet. Ez a film utolsó „újraírása”.

 

Tapasztalt vágó oktatónk irányításával a tananyag a technikai alapoktól kezdve a kívánt hatás elérésének oktatásáig mindent magába foglal. Célunk, hogy a kurzus során a hallgatók a vágás művészi, esztétikai és technikai oldalát is megismerjék. Az alapok elsajátításán felül (beállítások megvágása, jelenetek összeillesztése, a megfelelő kezdő és végpontok megtalálása, átmenetek létrehozása, a folytonosság, valamint a megfelelő ritmus és tempó megteremtése, főcímek megalkotása, színkorrekció és egyebek) különös hangsúlyt helyezünk a rendezővel való kommunikációra a forgatás során.

Editing class at the Academy

Az órákon megszerzett tudást vágó-hangmérnök diákjaink a rendező szakos hallgatók által készített filmek megvágásával mélyítik el. A diákfilmek vágói munkáján keresztül a hagyományos és a megszokottól eltérő vágási döntésekre összpontosítunk.

 

A kurzuson bevezetjük a diákokat a hang világába is – egy olyan világba, ahol a hangsúly az angol „audience” szóból adódóan a „hallgatóságon” van. A film hangi elemeinek megtervezése nagyban segíti a képet, és összhangban működik a vágással, az operatőri munkával és a rendező történetmesélő stílusával.

Az elméleti és gyakorlati órákon bemutatjuk a hangfelvétel mesterségét (beleértve a különböző mikrofonok használatát, a terek akusztikájának megteremtését és a külső helyszínen zajló forgatások során felmerülő hangfelvételi problémákat). Ismertetjük és diákfilmeken gyakorlatban alkalmazzuk a hangutómunkát (a zörejezést, az utószinkront, a hangeffektek és a zene használatát), valamint bemutatjuk, hogyan segítik a történet hatékony elmesélését. Végül pedig a hangutómunka legátfogóbb részeként a hallgatók professzionális hangkeverő stúdióban megismerhetik a különböző hangeffektusok és zene használatát a hangkeverés munkája során.

FILMELEMZÉS A FILMKÉSZÍTŐ SZEMPONTJÁBÓL

Minden filmkészítő számára létfontosságú a történet struktúrájának, a dramaturgiai alapelveknek, valamint a technikai és művészi döntések hátterének a megértése – és ez a kurzus pontosan erről szól.

A szemináriumi munka során közösen elemezzük a mozifilmek stílusalkotó elemeit, valamint megvizsgáljuk több sikeres film felépítését. A hallgatók megtanulják, hogyan kell átadni a vásznon alapvető információkat, hogyan kommunikáljanak vizuális elemekkel, hogyan fokozzák a drámai hatást az ok-okozati struktúra révén, és hogy mi tesz egy karaktert hitelessé és összetetté.

 

A diákok megismerik azt is, hogy az operatőr miként segíti a rendező elképzeléseit, és hogyan meséli el a történetet képek formájában, párbeszéd nélkül. Konkrét példákon keresztül bemutatjuk a különböző operatőri stílusokat és feladatokat.

Movie Analysis Students

A film ritmuselemzésénél diákjaink a különböző drámai szerkezetekhez illeszkedő vágási technikákról tanulnak. Többek között elsajátíthatják a drámai montázs, a párhuzamos vágás, az akciójelenetekre jellemző és az izgalom növelését segítő vágás rejtelmeit is.

 

A hang és a zene elemzésekor ezek drámai erejére, történetmesélő, karakterformáló szerepére koncentrálunk.

coordinator@budapestfilmacademy.com

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

+36 1 408 6109