fbpx

Képesítés

Budapest Film Academy (BFA) – Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) ECTS-kredit alapú rendszere

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke a Budapest Film Academyvel közös gyakorlati filmese keretében az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke szakmai felügyeletet gyakorol a BFA filmkészítő kurzusai fölött, miközben az ELTE a BFA kurzusait ECTS kreditekkel látja el. A BFA-ELTE együttműködés keretén belül nemcsak ELTE-s hallgatók látogathatják a Budapest Film Academy kurzusait, hanem ezek a kreditek az ELTE-n kívül más felsőoktatási intézmények hasonló képzésein is elfogadtathatóak.

Az elvégzett képzések beszámítását az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) teszi lehetővé. Ezt az Európai Unió vezette be a tagországokban, és célja a képzések átjárhatóságának biztosítása. Az ECTS, a European Credit Transfer System, azaz Európai Kreditátviteli Rendszer rövidítése, amit az egységes európai oktatás és képzés előmozdítása érdekében hoztak létre. A Budapest Film Academy kurzusairól az ELTE állít ki kreditigazolást. Ennek segítségével az ELTE, illetve más intézmények be tudják fogadni a nálunk elvégzett tárgyakat.

Ha a hallgató szeretné a tanfolyamot az ELTE-n, vagy más felsőoktatási intézménynél kreditként elfogadtatni, abban az esetben a félév végén vizsgát kell tennie. Amennyiben még nem iratkozott be egy felsőoktatási intézménybe se, úgy három évig van lehetősége a kreditet elismertetni, amennyiben egy egyetem/főiskola hallgatója lesz.

Az ELTE garantáltan elfogadja a képzést, egyéb felsőoktatási intézményeknél pedig az egyetem döntése, hogy az ELTE által kiadott ECTS kreditet elismeri-e.

Az együttműködés keretében a képzés különböző hallgatók számára válik hozzáférhetővé:
– ELTE-n beiratkozott hallgatók
– ELTE / BFA-ra más intézményekről, vendéghallgatói státuszban érkező hallgatók
– Hallgatói jogviszonyban nem álló, érettségivel, vagy alapfokú végzettséggel rendelkező diákok

ELTE-s hallgatók

Az ELTE-n filmszakmához közel álló szakon tanuló hallgatók (pl. BA szabad bölcsész film szakirányosok, BA szabad bölcsész hallgatók, BA film minoros hallgatók, MA filmtudomány szakos hallgatók) szakos tanulmányaikon belül, a szakos szabadon választható órák terhére, minden más ELTE-s hallgató szabadon választható órái terhére veheti fel a BFA kurzusait, amennyiben és amilyen mértékben ezt a kari és szakos tanegységlistája megengedi. Mindegyik esetben a kurzusok külön eszközhasználati díj ellenében vehetők fel.

Vendéghallgatók

A külföldi vagy más magyar egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók beiratkozhatnak egy vagy több féléves képzéseinkre, illetve jelentkezhetnek egy-egy kurzusunkra, és sikeres teljesítés esetén BFA kreditjeiket beszámíttathatják. Az ECTS kreditrendszer szabályai szerint az anyaintézmény akkor köteles elfogadni egy kurzust, ha saját képzésében is lehetőség van az adott tárgy hallgatására, és a BFA kurzuson leadott ismeretek legalább 75%-ban megegyeznek azzal. (Erről az anyaintézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt.)

A vendéghallgatói státuszhoz, illetve a kreditátvitelhez 3 kulcsdokumentum szükséges:

Az ELTE kurzuskatalógusa, és egyéb, az anyaintézmény által megkövetelt képzési dokumentumok , amelyet a hallgató bemutat a küldő intézményben. Érdemes előre tisztázni, hogy mely kurzusokat fogadja el az anyaintézmény.
Az ELTE tanulmányi szerződése („Learning Agreement”), ami nem más, mint egy háromoldalú szerződés, amely az anyaintézmény, a diák valamint a BFA képviseletében az ELTE között jön létre. Ezen a formanyomtatványon a hallgató jelzi, mely kurzusokat szeretné elvégezni, hány kredit értékben.
ELTE végbizonyítvány („Transcript of Records”), amely egy olyan formanyomtatvány, ami igazolja, hogy a hallgató a BFA-nál milyen tárgyakat teljesített, milyen eredménnyel, hány kreditért.
A kreditátvitellel járó ügyintézést a hallgató végzi, saját intézményének Kreditátviteli Bizottságán.

Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok

Más felsőoktatási intézményben nem tanuló fiatalok számára, legalább érettségi vizsga, vagy annak megfelelő külföldi vizsga megléte a feltétel BFA képzésére való jelentkezéshez. A jelentkezést saját felvételi eljárásunk követi, amely során megállapítjuk, alkalmas-e a diák a képzés megkezdésére.

Tanulmányaik során ezek a hallgatók nem létesítenek jogviszonyt az ELTE-vel. A képzési díjat kifizetik a BFA részére, amelynek fejében a kurzusok elvégzését követően teljesítési igazolást kapnak a BFA-tól. Ha ezt követően magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménybe iratkoznak be és a BFA-n elvégzett kurzusaikat el akarják ismertetni, akkor kérésükre az ELTE az elvégzett kurzusokról külön díj fejében ECTS kreditigazolást állít ki. A diákoknak az ECTS kreditekre vonatkozó kérelmet jelentkezéskor vagy legkésőbb a kurzus elkezdésekor jelezniük kell Akadémiánk felé.

Kredit nélküli képzés

A Budapest Film Academy képzése iránt érdeklődő hallgató kredit nélküli képzésre is jelentkezhet, amely egyedül annyiban tér el a kredites képzéstől, hogy sikeres teljesítés esetén kreditigazolást nem állítunk ki, a hallgató BFA oklevéllel távozik. Ennek a képzési formának az árai jelentősen alacsonyabbak a kisebb adminisztrációs költségek miatt. Amennyiben a hallgatónak később mégis szüksége lesz a kurzusok után járó kreditekre, a különbözet befizetésének ellenében az ELTE kiállítja az igazoló dokumentumot a hallgatónak. A kredit nélkül elvégzett kurzusokat a Budapest Film Academy a későbbi tanulmányokba természetesen beszámítja, így a hallgató a tantervben előrelépve magasabb szintű kurzusokat vehet majd fel.